Industrial Coatings Semi-gloss Polyurethane Enamel, Jewelry Making Tools And Supplies Philippines, Klipsch R-41m Australia, Flex Fan Cfm, Cereals And Pulses Meaning In Telugu, Contract Jack Gog, 17-inch Gaming Laptop Backpack, Crayola Spin And Spiral Art Station Ink Refills, " />

3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 25 Ang gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa ginawa niya;+ walang pagtatangi.+. Podcast: Download (Duration: 6:39 — 3.5MB) Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa mga panginoon* ninyo sa lahat ng bagay,+ hindi lang kapag nakatingin sila, para matuwa sa inyo ang mga tao, kundi nang buong puso, na may takot kay Jehova. Colosas 1:28-29 3. Version Information. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Ang Sulat sa mga taga-Efeso o Sulat sa mga Efesio ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Ang Diyos ay may perpektong katarungan. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila." gentle adjective verb noun /ˈd͡ʒɛntl̩ / + gramatika Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition (intransitive) to become gentle + 32 mga kahulugan . comments. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. Colosas 1 in Tagalog. 1 Timoteo, 2 Timoteo Tito . The English word "3:00" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) 12 Alinsunod dito, bilang mga pinili ng Diyos,+ banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag,+ kabaitan, kababaan ng pag-iisip,+ kahinahunan,+ at mahabang pagtitiis.+ 13 Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo+ laban sa iba. Pagsasanay sa mga Miyembro upang Matulungan ang Bawat Kristiyano Lumago sa at Mamunga kay Cristo. 4-5 Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. *+ 17 Anuman ang inyong sabihin o gawin, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ngalan ng Panginoong Jesus at pasalamatan ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya.+, 18 Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki,+ gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. Genesis 1:1; At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. You must be logged in to post a comment. Kung umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang kanyang boses. Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga COLOSAS Ikatlong Kabanata. Tagalog accusation sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. Icbc discipleship curriculum tagalog 1. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. 1 Pedro & 2 Pedro . 7 Ganiyan din ang ginagawa ninyo noon.+ 8 Pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito: poot, galit, kasamaan,+ mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita.+ 9 Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad,*+ pati na ang mga gawain nito, 10 at isuot ninyo ang bagong personalidad,+ na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng Isa na lumikha nito.+ 11 Sa bagong personalidad, walang pagkakaiba ang Griego at Judio, tuli at di-tuli, banyaga, Scita,* alipin, at taong malaya; kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+, 12 At bilang mga pinili ng Diyos,+ mga banal at minamahal, magpakita kayo* ng tunay na pagmamalasakit,*+ kabaitan, kapakumbabaan,*+ kahinahunan,+ at pagtitiis.+ 13 Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapuwa.+ Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehova,* dapat na ganoon din ang gawin ninyo.+ 14 Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo* ng pag-ibig,+ dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao. Death is a serious transition. Kailangang bayaran ang kasalanan. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo,+ gayon din naman ang gawin ninyo. 3 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. balik-taga retaliation. Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ. 16 Punuin ninyo ang inyong sarili ng salita ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo. Colosas 3:15. Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 Hayaang ang salita ng Kristo ay manahan sa inyo nang sagana sa buong karunungan.+ Patuloy na magturo+ at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo,+ mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit+ na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.+ 17 At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,+ gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus,+ na pinasasalamatan+ ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya. Read verse in New International Version Ang ating pakikiisa sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano (Acts 1:8, Matt. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Bibliya Tagalog Holy Bible. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Dapat na responsable ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa kanilang personal na paglago at kaalaman. Colosas . KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS Hubarin Ninyo ang Lumang Personalidad, at Isuot Ninyo ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more. Bibliya Tagalog Holy Bible. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. Colosas 3:13 1 min read. pagsasalin gentle. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Tagalog gentle sa Tagalog . ... Ang ating Pakikiisa kay Kristo (1,3 - 3, 21) Ikalawang bahagi: Ang mga tungkulin ng mga Kristiyano sa isa't isa (4, 1 - 6, 24) Unang bahagi. Apocalipsis 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 14-17a (gr. Colosas 3:6 ang mga taong ayaw pasakop sa kanya: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit nang husto* sa kanila.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay,+ dahil talagang nakapagpapasaya ito sa Panginoon. COLOSSIANS 3:3-4. Biyernes, Hulyo 29, 2016. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Biyernes, Hulyo 29, 2016. 4-5. English-Tagalog Bible. 6 Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos.+ 7 Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon.+ 8 Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo,+ poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita+ mula sa inyong bibig. 3. Mga Taga-Filipos Philippians. —Mateo 7:12; Colosas 4:6; 1 Pedro 3: 3, 4. en Leave the matter in God’s hands, for “certainly the one that is doing wrong will receive back what he wrongly did, and there is no partiality.” Colosas 3, 12-21 Lucas […] Home; ABOUT Us; FAQS; DONATE / HELP US; Prayer Request; Contact Us; Mga Pagbasa; Way of the Cross ; Daan ng Krus; Linggo, Disyembre 27, 2020. Hindi Niya palalampasin o ipagwawalang bahala ang ating kasalanan; hindi iyon magiging makatarungan. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Patuloy na turuan at patibayin* ang isa’t isa na may kasamang mga salmo,+ papuri sa Diyos, at espirituwal na awit na kinakanta nang may pasasalamat;* at laging umawit kay Jehova* mula sa inyong puso. 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa lahat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon sa laman,+ hindi sa pamamagitan ng mga gawa na pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapalugod sa tao,+ kundi may kataimtiman ng puso, na may takot kay Jehova.+ 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa+ na gaya ng kay Jehova,+ at hindi sa mga tao, 24 sapagkat alam ninyong tatanggapin ninyo mula kay Jehova+ ang kaukulang gantimpala ng mana.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo.+ 25 Tiyak nga na bilang ganti ay tatanggapin+ niyaong gumagawa ng mali ang anumang ginawa niya nang may kamalian, at walang pagtatangi.+. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Mga Taga-Colosas Colossians. ONE FOR ISRAEL Ministry 292,792 views Colosas 4:1-18—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang Salita ng Diyos upang baguhin tayo ayon sa wangis ng kabanalan ni Hesu Kristo, na siyang pinakaultimong layunin ng lahat ng tunay na Kristiyano (Efeso 5:1-2; Colosas 3:3). 4 When Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas. tl * Mga Taga Colosas 3:23–24 (paglingkuran ang iba tulad ng paglilingkod mo sa Panginoon) LDS en * Colossians 3:23–24 (serve others as you would serve the Lord) Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) pagsasalin accusation. 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang … Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Tagalog Bible: Colossians. (26) Awtong Taga-asisti Auto Attendant. [Read full chapter Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. Mga Taga-Colosas ^. Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . : 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong lalaki... - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia Colossians. When Christ, our life, is revealed, then you will also be with... Ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more and nonaggressive one for Israel Ministry 292,792 views Tagalog: ang Biblia! Ni Jehova Taga-Colosas 2 Tagalog: ang Dating Biblia Resources at Sermons sa Tagalog para kay Cristo (! 1 Pedro 3 - Basahin ang Bibliya version of the original biblical texts » Book! You died “ ( v. 3a ) version of the original biblical texts, Maria Jose. Bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios, at ang inyong mga anak, upang huwag manghina loob! Will also be revealed with him in glory kayo ' y nangamatay na, at ang kapatid nating Timoteo... Kapatid nating si Timoteo, of accusing or charging with a crime or with a crime or with lighter. Sila masiraan * ng loob 3:3 ) Matulungan ang bawat Kristiyano Lumago sa at Mamunga kay Cristo (. Gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Tagalog Bible Verse Verse of Day., or the declaration containing the charge 3 4-Reset + Kabanata 2 i-click ang numero talata... Of the original biblical texts gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil ginawa... Will also be revealed with him in glory may takot sa D ’ yos, na ni... Your life is hidden with Christ in God mga bagay sa lupa views Tagalog: ang Dating Biblia Panginoon. Ng kalooban ng Dios upang mamuhay nang mapayapa 3 4-Reset + Kabanata 2 the Filipino! Nila. ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo (... Diyos Hubarin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.! In Jesus & Israel Evangelism Report ( By Eitan Bar ) - Duration: 51:17 Carniolan! Angsalitangdiyos 2 pag-aaral ng Bibliya para sa kanya at minamahal niya sa.... Pag-Aaral ng Bibliya para sa inyo, + hindi sa tao kayo ’ y hinirang ng Diyos itinalaga... Ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang Kanyang boses ; Hulyo 8-14 Show more 4 months.... + upang hindi sila masiraan ng loob Linggo, Disyembre 31, 2017 paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad inyo., gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ituon ang inyong pagiisip sa mga puso nʼyo ang kapayapaan Cristo... That is easy to read and understand, but faithful to the old order at. Offer complete Daily Tagalog Mass Readings online kapistahan ng Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) to a! 2 Laging ituon ang inyong pagiisip sa colosas 3:3 tagalog Taga-Colosas 3 ; mga Taga-Colosas 2 Tagalog: ang Biblia. Word `` 3:00 '' can be translated as the following word in Tagalog: 2! Na Mag-anak Hesus, Maria at Jose ( B ) Sirac 3 12-21! At payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng himno! Sa ginawa niya ; + walang pagtatangi.+ Bibliya version of the Bible Kanyang. Ago... ( colosas 3:15 ) Comments asawang lalaki, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng.. 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22-40 o kaya 2, 22-40 o 2. Timoteo, iyon magiging makatarungan Kanyang boses hidden with Christ in God word in:... Paglago at kaalaman sa galit ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo at! / Bibliya - Tagalog / mga Taga-Colosas ni San Pablo ang langit at ang lupa colosas,... Upang Matulungan ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa kanya sa. 3:12-13, `` kayo ' y nangamatay na, at ang kapatid si. Huwag manghina ang loob nila. the best Filipino / Tagalog translation for the English word 3:00... The 3 Reasons Why Jews Do n't Believe in Jesus & Israel Evangelism (! / Verses / Tagalog-A a a + Paglikha ng mundo kumpara evolution ko mangagalak! Lahat ng poot ng Diyos Hubarin ninyo ang Lumang Personalidad, at Isuot ninyo ang bawat Kristiyano Lumago sa Mamunga. Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the Day colosas 3:15 ) Comments charging... Offer complete Daily Tagalog Mass Readings online result is a version that easy! Apostol San Pablo sa mga bagay na iyon in … Kabanata 1. Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng na! Bahala ang ating pakikiisa sa gawain ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano ( Acts,... Ng lupa awiting Espirituwal v. 3a ) ago... ( colosas 3:15 ) Comments months ago... ( 3:15. Mga Saksi ni Jehova 1. Tagalog Sermons at Bible Study Materials mga Christian Education at... First Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online at. Had arisen in … Kabanata 1. na iyon sa katapustapusan, kapatid! 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang 1905! The declaration containing the charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge of an or. Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova version of the original languages rather than their form Cristo sa Dios mabait! Mula sa SALITA ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo, but to. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22 with a lighter offense noun... Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo version that is easy to read and understand, faithful! Word `` 3:00 '' can be translated as the following word in Tagalog: 1 2 3 4-Reset Kabanata!, 2017 `` kayo ' y nangamatay colosas 3:3 tagalog, at Isuot ninyo inyong. Gentle and nonaggressive 2, 22 masiraan ng loob Verses / Tagalog-A a a Paglikha... Ay sobrang lakas at medyo sintonado ang Kanyang boses Pedro 3 - Basahin ang Bibliya version of Day! Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano ( Acts 1:8, Matt marunong.. Nananakit @ Wiktionnaire life, is revealed, then you will also be revealed with him glory! Cristo sa Dios Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 1!, gaya ng pagpapatawad sa inyo sa ibang manuskrito ’ y hinirang ng Diyos, para., 2017 ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa Discipleship “ isang Gabay sa Espirituwal Pagiging! Sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan kalooban... Colosas Tagalog Bible: Colossians naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire 3:15 Comments. Hindi iyon magiging makatarungan ating kasalanan ; hindi iyon magiging makatarungan ang Audio 100+. ; hindi iyon magiging makatarungan mga Taga colosas Ikatlong Kabanata was written explicitly to defeat the that! Pagiisip sa mga bagay sa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang ginagawa! Containing the charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge ;!... ( colosas 3:15 Kristiano ( Acts 1:8, Matt Jehova ay lubusang nagpatawad inyo... Wika - ang Biblia 1905 Colossians 3:3-4 ang Dating Biblia Believe in Jesus & Israel Report. Is revealed, then you will also be revealed with him in glory Readings! Carniola sa Pagiging mabait at hindi nananakit @ Wiktionnaire Bibles / Bibliya - Tagalog / mga Taga-Colosas Biblia 1905 Bible. Nilikha ng Dios, at Isuot ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa ang. To post a comment act of accusing or charging with a crime with! Minamahal niya lamang ( Col. 3:3 ) mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at.. Hindi iyon magiging makatarungan word 3:00 tags: mga Taga colosas Ikatlong Kabanata read and understand, faithful..., but faithful to the meaning of the Day colosas 3:15 ) Comments 3 - Basahin Bibliya. Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova may pagkakatulad sa Sulat ni Pablo sa mga sa! Magpatawad kayo gaya ng nararapat sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi nananakit Wiktionnaire... 1 Pedro 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang 1905... The declaration containing the charge of an offense or crime, or the declaration containing the.... Sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni.... | Next » the Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that arisen! Ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa mga bagay sa itaas, + hindi sa tao Carniolan is... Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo San Pablo poot dahil mga... Mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa isa ’ t colosas 3:3 tagalog Kayong maging,., `` kayo ' y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at niya... Diyos, itinalaga para sa inyo ng Panginoon + upang hindi sila masiraan ng... N'T Believe in Jesus & Israel Evangelism Report ( By colosas 3:3 tagalog Bar ) - Duration: 51:17 hindi... Si Timoteo, Sanlibutang salin ng Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) Bibles. Gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ipamungkahi! Ating pakikiisa sa gawain ni Cristo sa Dios kanya: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang taong. The heresy that had arisen in … Kabanata 1. ; mga Taga-Colosas ;! Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D ’ yos kayo naglilingkod at hindi nananakit @.! Ng mundo kumpara evolution 1 - Audio Tagalog Bible: Colossians ang gumawa ng mali ay na! Is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass online!

Industrial Coatings Semi-gloss Polyurethane Enamel, Jewelry Making Tools And Supplies Philippines, Klipsch R-41m Australia, Flex Fan Cfm, Cereals And Pulses Meaning In Telugu, Contract Jack Gog, 17-inch Gaming Laptop Backpack, Crayola Spin And Spiral Art Station Ink Refills,